Stamceller: fantastiska byggstenar inom oss

stamceller

Kanske har man tidigare hört talas om stamceller på nyheterna eller sett ett och annat reportage online. Dock är det inte alla som vet vad stamceller egentligen är. Just dessa typer av celler är faktiskt väldigt intressanta och unika på flera plan. Stamcellen är nämligen en cell som ännu inte har blivit specialiserad åt ett eller annat håll. De är i det tidigaste stadiet, har förmågan att kopiera sig själva samt att kunna mogna till vilken cell som helst som finns i kroppen. När de väl mognar kan de exempelvis bli specialiserade celler såsom nervceller, leverceller, blodceller, hudceller och mycket mer. Kort och gått kan man därför säga att just stamcellerna är fantastiska byggstenar inom oss.

Det spelar ingen roll varifrån källan är. Stamcellerna består i princip alltid av två olika sorter. Mesenkymala stamceller samt blodstamceller. Såsom namnet antyder har blodstamcellerna endast förmågan att mogna till blodceller och kan därför vara ett användbart verktyg för att behandla blodsjukdomar såsom leukemi. En större del av alla de stamceller som går att finna i navelsträngen drar man idag nytta av för att behandla leukemi. Inför behandling är det vanligast att man får stamcellerna ifrån ett syskons navelsträng. Om vävnadstypen är densamma som hos den drabbade kan en främling även donera en del av sina stamceller.

Hur är det då med de mesenkymala stamcellerna? Dessa har förmågan att mogna till vävnad och muskler, vilket gör dem väldigt intressanta när man talar om behandlingar som kräver att en del av kroppen regenereras. I dagsläget är man i full gång med att forska inom detta område. Finns det en möjlighet att med hjälp av stamceller kunna återfå en hand som tidigare har tappats? Kanske till och med en hel arm? Om forskningen fortsätter att röra sig i rätt riktning kan detta bli en verklighet.

Idag har så mycket som 30 000 transplantationer ägt rum när man talar om stamceller som tas från navelsträngen. En stor majoritet av dessa har man dragit nytta av under behandling av olika blodsjukdomar. Man har för tillfället stora förhoppningar om att framöver kunna använda egna stamceller från navelsträngen när man exempelvis behandlar hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 1 samt neurologiska sjukdomar.

Under årens gång blir forskare allt mer intresserade av stamceller samt deras potential, och det finns ett viktigt skäl till detta. Så mycket som ett 70-tal sjukdomar kan i dagsläget behandlas endast med stamceller som man tar från benmärg och navelsträng. Alltså helt utan andra behandlingar. Ju fler studier som görs desto ljusare ser det ut för stamcellernas framtid. Det råder då inga tvivel om att det i framtida dagar kommer att bli möjligt att behandla ett ännu större antal sjukdomar med hjälp av stamceller.

Man ska dock ha i åtanke att ett barns stamceller i navelsträngen är helt unika för den individen. Man måste därför innan förlossningen sker bestämma om dessa ska lagras. På så sätt har man en potentiell livlina i framtiden om det plötsligt skulle uppkomma sjukdomar som behövs behandlas. Om man inte bestämmer detta innan förlossningen försvinner dessa möjligheter för framtida användning.