Konsthandel

kunst

När man funderar på att införskaffa konst bör man ha vissa saker i åtanke. Vad som ska köpas och vem man ska köpa konsten av. Det här ska vi tala mer om nedan.

Vad ska införskaffas?

Som tidigare nämnt är det första man ska tänka på vilken konst man vill köpa. Här finns det inget svar som är gjutet i sten, utan det är upp till varje individ. Man ska kort och gått införskaffa den sortens konst som man själv är intresserad av. Vad fångar ens öga vid besök på konstmuseum eller gallerier? Ju mer konst man ser på desto större inblick och förståelse får man för vilken sorts konst som även under flera år fortfarande kommer att betyda mycket för en. Innan man genomgår ett dyrare köp bör man alltså se sig omkring. Var heller inte rädd för att själv ta reda på mer on konstens historia.

Var bör man införskaffa sin konst?

  1. Ett alternativ är att få sin konst ifrån en auktion. Det här är ett väldigt involverande och nöjsamt sätt att införskaffa konst. För det mesta är det här även en garanti på att konsten har en stämpel av kvalitet. De personer som inte är så erfarna kan dock känna sig lite förvirrade. ”Hur mycket bör jag bjuda?”. Om man vill få en känsla för det kan man istället börja med att gästa mindre auktioner och där köpa konst som inte är så fasligt dyr.
  2. Ett andra alternativ kan vara att få sin konst ifrån ett konstgalleri. Om man har sin bostad nära några av dessa brukar man få en förståelse för vilket galleri som visar konst som man har ett intresse för. Ett bra sätt att få mer information om de olika konstverken är att helt enkelt tala med galleristen. Men vad är då skillnaden på ett galleri och en konsthandel? Jo, om konsten införskaffas av en konsthandlare i en affär där ett flertal olika produkter samtidigt säljs kan man inte riktigt vara säker på att kvaliteten är den bästa. Det här är även någonting som gäller om konst köps på turistorter. Gallerier å andra sidan håller ofta i utställningar och är ganska noga med vilken sorts konst de väljer att visa. Man kan därför räkna med att konsten för det mesta är av högre kvalitet.
  3. Ett tredje alternativ kan vara att införskaffa konst via annonser eller online. Som man säkert förstår finns det här ett otroligt stort utbud. Man kan finna både websidor med konst samt nätauktioner. På nätet är konst vanligtvis relativt billigt. Här bör man inte lägga pengar på dyrare konst, då man aldrig kan vara säker på att konstverket är äkta.
  4. Till sist är ett alternativ att införskaffa konsten direkt från konstnären. Det här är inte ofta förekommande, men trots allt fullt möjligt. Ett stort antal konstnärer har egna studior där konstverken kan observeras och köpas. Man kan även finna ett relativt stort antal konstnärer som har skapat sina egna hemsidor, där de direkt säljer konstverken till de som är intresserade.