Konst

konst

Vad är konst och vad betyder ordet? Det här ska vi tala om nedan, tillsammans med ett par olika sorters konst. Men låt oss spola tillbaka till början. Ordet ”konst” kommer ifrån tyskans ”kunst”, som har sina rötter i verbet ”Att kunna”. Den engelska versionen är dock en helt annan historia. Som du säkerligen vet heter det på engelska ”art”, och detta ord kommer ifrån latinets ”ars”, som kan översättas till ”arrangemang”. Under medeltidens slutskede kallade man allt fler hantverk för konst, och det räknades som allt mer imponerande konst ju svårare det var att genomföra arbetet. Konststycke är benämningen som beskriver ett väl sammanställt verk. Det var först under 1700-talet som konst började bli ett samlingsnamn för ett flertal olika former av uttryck. Det kan handla om bilder, hantverk, arkitektur, musik, teater, opera, litteratur, dans och mycket mer.

Det finns självklart så många olika sorters konstformer att det omöjligt går att tala om alla i den här texten, men vi ska i alla fall gå igenom ett par olika stilar. Vi börjar med abstrakt konst, som antingen efterliknar eller direkt porträtterar den yttre realiteten. Personliga uttryck är dock ett stort fokus. Ett antal personer hävdar att benämningen bara gäller nonfigurativ konst, där inga teman som man kan känna igen får visa sig. Tanken bakom det hela är att färgen och formgivningen ska kunna inge en känsla hos åskådaren utan föreställande innehåll såsom landskap. Konsten är ofta extrem eller gjord så enkel att man inte riktigt kan greppa vad motivet är menat att vara.

Den andra konstformen som vi ska tala kort om är Contemporary. Den här typen av konst kan väldigt snabbt beskrivas. Man syftar med den här benämningen vanligtvis på den konst som är gjord efter år 1945.

Den tredje konstformen som vi ska tala om är figurativ konst. Den här typen av konst är raka motsatsen till abstrakt konst. Allting som målar upp en bild av det som är taget från verkligheten kallas för figurativ konst. Det kan exempelvis vara naturen, ett objekt eller en människokropp. Objekten eller dylikt som målas upp framför en ska alltså vara någonting som vi människor kan känna igen.

Nu har vi nått fram till den fjärde och sista konstformen som vi ska tala om, vilket är installationskonst. Den här sortens konst är för det mesta skapad för en specifik tillställning. Den ter sig till rummet som den befinner sig i och kan inte beskrivas som skulptur, måleri eller andra typer av klassiska konststilar. Man använder sig vanligtvis av ett flertal olika metoder för att bygga upp installationskonst. De är inte endast skapade för utrymmen gjorda specifikt för konst, utan även för till exempel det offentliga rummet. Trots att man kan finna installationer på andra platser än de som tidigare har nämnts stannar de sällan där under en lång tid. De är alltså temporära och kan bara finnas till som en ”dokumentation av sitt färdiga skick”. Installationskonst har intressant nog blivit en relativt populär form av konst, som ofta förekommer lite här och var.