CBD olja till djur – funkar detta?

CBD olja

CBD olja kan fungera för husdjur som lider av smärtor, har svårigheter med att lugna ner sig, är stressat eller lider av kräkingar. Det kan vara allt från hundar, katter eller hästar. Att ge CBD olja kan vara ett bra alternativ om ens husdjur exempelvis måste invänta behandling eller operation, då man inte kan lindra en smärta omgående. Oljan kan också vara bra om man har exempelvis en hund som har svårt att vara hemma själv, inte kan lugna ner sig eller visar ett ett ängsligt beteende. CBD oljan kommer då att kunna lugna ner husdjuret.

Kan man ge CBD oljan på egen hand?

Man bör dock alltid prata med veterinären innan man ger CBD olja till sitt husdjur. Kanske kan oljan har någon motverkande effekt på övrig medicinering eller så kanske veterinären avråder användningen helt av någon annan anledning. Men vill därför inte ge oljan på egen hand utan att konsultera med veterinären. Vidare så bör man också förstå att djuret inte kan använda samma CBD olja som man själv kanske använder. Det finns nämligen specifika CBD oljor som är utvecklat efter de specifika raserna (exemplevis hundar och de olika raserna). Man bör därför ge den specifika oljan till den specifika rasen för att få en så optimal effekt som möjligt.

Finns det någon specifik dosering för djur?

Gällande dosering så är det alltid viktigt att man är varsam. Ens husdjur är inte medvetet om att oljan kommer att tas upp av organismen och ansvaret ligger därför hos ägaren att ta det lugnt vid doseringen. Man bör testa med några droppar i taget, invänta ett resultat och avvakta djurets beteende. På så sätt kan man sakta men säkert ta sig fram i doseringen och finna mängden som passar bäst för sitt husdjur. Det finns ingen specifik mall som man kan följa och mängden olja varierar mellan raser, storlek, vad man lider av med mera.

Hur kan man ge oljan till sitt hudsjur?

Man kan blanda in CBD olja i maten eller ge oljan direkt i munnen. Smaken är, precis som för människor, bitter så att ge direkt i munnen kan vara svårt. Men oftast så fungerar det bäst genom att blanda in oljan i husdjurets mat, eftersom oljan då slinker ner utan problem. Om djuret lider av kräkningar så kan detta såklart vara svårt, men be alltid veterinären om tips om hur man bör gå tillväga så att ett effektivt och positivt resultat uppnås.