Cannabisolja och cancer

Cannabisolja

När den gemene mannen tänker på cannabis så associeras detta med något olagligt som man röker. Man tänker på marijuana, hasch, gräs, weed med mera – det finns garanterat fler namn för cannabis. Men i nuläget så är cannabisolja en produkt som blivit allt mer populär och som inte heller är varken olaglig eller farlig att använda. Tvärtom så påvisar cannabisolja ha en positiv effekt, speciellt på cancerdrabbade individer. Även om cannabis är olagligt i de flesta länderna så är inte cannabisolja det. Forskningen är inte tillräckligt uppdaterad inom ämnet för att aktivt bevisa cannabisoljans effekter, men det som många patienter återberättar talar ett ganska tydligt språk.

Först och främst: Vad är cannabisolja?

Cannabis kommer från hampaväxten och innehåller två ämnen som man måste känna till om man funderar på att använda sig av cannabisolja. Dessa är THC samt CBD. Det finns en väsentlig skillnad mellan dessa två ämnen. THC har nämligen en effekt som påverkar individen psykoaktivt och kan leda till en känsla av eufori. Man blir alltså påverkad eller ”hög” vid intag av denna substans. THC är olagligt i Sverige, vilket skiljer sig från CBD. CBD ger inget rus eller eufori men innehåller fortfarande de andra effekterna som cannabis medför. THC är endast lagligt i Sverige om man får recept utskrivet från en läkare.

Cannabisolja är benämningen för alla de oljor som tillverkas, men det är alltså viktigt att ha koll på vad dessa faktiskt innehåller. Oljan kan variera något i form, antingen flytande med en gyllene färg eller en mörkare och tjockare konsistens. Allt beror på hur cannabisoljan blivit tillverkad.

Varför säger man att cannabis kan bota cancer?

Det finns idag inga bevis på att cannabis kan bota cancer, även om många hasch-sympatörer må tycka så. Det som man aktivt märker vid användandet av cannabisoljor och cancerpatienter är att åkommorna som upplevs av patienten verkligen lindras. Det som man hoppas på är såklart att användandet av cannabisoljor skulle kunna leda till en behandlingsmetod som faktiskt botar. Det sker mycket forskning inom området, men än så länge så finns det inget konkret svar eller bevis på detta. Därför används cannabisoljan som ett komplement till personer som exemplevis genomgår kemoterapi, då man vet att besvären med denna behandling är mycket svåra. Cannabisoljan kan hjälpa till vid kräkningar, lindra starka smärtor, minska illamåendet och ge individen avslappning. På så sätt klarar personen av att ta sig igenom svåra behandlingar, utan att behöva lida så pass mycket.