Cannabisolja mot cancer

Cannabisolja

THC- och CBD-oljor

De aktiva substanserna i växten Cannabis Sativa, som cannabisolja utvinns ifrån (om det inte framställs i laboratorium), är tetrahydrocannabinol (THC) samt cannabidiol (CBD). När man talar om cannabisolja menar man oftast THC-olja, till skillnad från CBD-olja. THC-oljan är såväl psykoaktivt starkare som mer omdebatterad än CBD-oljan. THC har en beroendeframkallande effekt som snarare är psykologisk än fysiologisk, hos vissa personer. Läs mer här.

Cannabisolja (THC-olja) har en förmodlig positiv effekt på cancer

Ända sedan mitten på 70-talet har vetenskapsmän och läkare varit medvetna om de goda effekterna som cannabinoider har på cancerceller. Tack vare den moderna vetenskapen har mer än ett dussin studier som genomförts under de senaste åren kunnat ge information om hur de påverkar cancercellerna. Trots det är cannabis fortfarande inte rekommenderat av läkemedelsföretagen som något att använda mot cancer. Eftersom det därmed inte heller stödjs av media i allmänhet, vet få personer något om effekterna det kan ha på cancer. Det är viktigt att understryka att ovannämnda studier fortfarande är i en preklinisk fas och att det fortfarande inte finns kliniska bevis på effekten av THC på människor.

THC är omdebatterat

Som många andra läkemedel är inte heller cannabinoider i botande bruk utan biverkningar. Yrsel, illamående samt humörsvängningar räknas som några oönskade effekter som kan utlösas vid intag av cannabinoider. I detta och i det faktum att cannabis ofta är sett som en drog och fortfarande är klassificerat som sådant i de flesta länder, består två ytterligare hinder som försvårar att detta ämne blir ett vedertaget läkemedel mot cancer.

Cannabis, quo vadis?

Vägen till en objektiv veteskaplig debatt som allmänheten kan ta del av verkar ändå vara det nästa på dagordningen. Den amerikanska ”Food an Drug Administration” anser den verksammaste formen av THC – kallad delta-9-THC – vara ett verksamt medel för att dämpa svårigheterna hos patienter med cancer och biverkningarna vid kemoterapi. ”Legalize Marijuana”-rörelsen har fått fäste i många stater och att cannabis kan ha medicinskt positiva effekter torde inte längre vara ett tabubelagt påstående.

Slutsatser

Det forskas intensivt om cannabisoljans effekt på olika sjukdomar och cannabis är i flera stater i USA redan legaliserat som läkemedel. Dess effekt på cancer hos människan måste ännu bekräftas till viss mån, men det finns inga hinder för att detta ska ske. Olika människor reagerar olika på cannabis som är en psykoaktiv drog. Om cannabis har positiva effekter på cancer kan nyttan övervägas mot kostnaderna som en begränsad legalisering kan innebära för att dra slutsatser.